Холбоо барих

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Барилгын дараах их хэмжээний цэвэрлэгээг тогмтол гэрээгээр хийж гүйцэтгэх боломжтой.

Урт болон богино хугацааны гэрээгээр тогтмол 50 хүртлэх хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж танай ажил бизнес, хувийн цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэж байна.